Digitala Gudstjänster från kyrkorna i Årjängs kommun

En sida där du enkelt hittar aktuella Gudstjänster, andakter och annat material från kyrkorna i Årjängs kommun – välkommen!


Equmeniakyrkan Årjäng


Equmeniakyrkan Holmedal/Blomskog


Equmeniakyrkan Töcksfors


Nordmarkens pastorat


Pingstkyrkan Töcksfors


Läsplatta med Digitala Gudstjänster

Vi jobbar med att ta fram en enkel läsplatta som är anpassad för att titta på Gudstjänster.
Läsplattan är inställd så den bara har en app – Digitala Gudstjänster från Nordmarkens kyrkor.
Det ska även finnas möjlighet att ha simkort, då fungerar det att titta även om man inte har internetuppkoppling.

För mer info kontakta: Jonas Bergsten eller Anders Västsäter


Kontakt

Equmeniakyrkan

Årjäng
Holmedal/Blomskog
Töcksfors
Västra Fågelvik
Östervallskog

Pingstkyrkan

Årjäng
Töcksfors

Svenska Kyrkan

Nordmarkenspastorat